Giúp học viên vá nhược bồi Ưu

            GIÚP HỌC VIÊN VÁ NHƯỢC BỒI ƯU

 

Qua nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi thấy bất kể ai cũng đều sẵn có khả năng cảm thụ nghệ thuật ca hát và chơi đàn, sự khác nhau giữa người này người kia có thể là nông sâu do căn cơ, có nhiều người vướng rào cản tâm lí, có người thiếu cảm âm, có người cần luyện ngón nhiều hơn, có người lại mắc ở tốc độ. Có người thì ở nhà một mình tự đàn, tự hát rất hay nhưng khi có khán giả là vấp, lỗi, mất bình tĩnh dẫn đến sai sót.

 

     Chỉ có những giảng viên nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn, nhiều năm thực hành và nghiên cứu mới tinh tường để phát hiện và trực chỉ đúng nhược điểm chính và phát hiện nhanh ưu điểm để vun bồi. Điều này trong nghệ thuật nếu những nghệ sĩ không có những tháng năm dài nghiên cứu, thực hành thì không thể giúp cho học viên học hiệu quả và tiến nhanh vào nghệ thuật

     Giảng viên tại VanTikTak Music Time Studio cam kết sẽ là nơi học hiệu quả nhất đồng hành đưa bạn vào thế giới sắc mầu ca hát.